ماسه سنگ چیست

ته نشست هاي ماسه اي را كه به يكديگر به كمك كربنات كلسيم ، سيليس ، اكسيد آهن و دولوميت به يكديگر چسبيده اند. ،به ترتيب ماسه سنگ آهكي ، سيليسي ، اكسيد آهن و دولوميتي مي نامند . بر اساس طبيعت ماسه رسوبي اوليه ، ماسه سنگ ها ممكن است داراي بافت نرم يا خشن باشند . از نظر رنگ بر اساس ماده چسبنده طيفي از رنگ ، سفيد ، نخودي و خاكستري تا قهوه اي و قرمز را در بر مي گيرند . عموماً در برابر يخ بندان مقاومند. سطح نهايي آنها به صورت چكشي ، كلنگي و تيشه اي قابل مصرف است و براي نصب آنها از ابزار غير آهني استفاده مي شود.

انواع ماسه سنگ

۱-سنگ آهكي : اين نوع سنگ ها در محيط هاي اسيدي مقاوم نيستند . اين شرايط كربنات كلسيم موجود در آنها را تحليل برده و سنگ متلاشي مي شود . كلسيت خالص سفيد است بنابراين سنگ آهكي نيز سفيد است .
۲ سنگ سيليسي : سنگ ها اغلب از دانه هاي سيليسي كه به كمك نمك هاي سيليسي به يكديگر چسبيده اند تشكيل شده اند . بنابراين بسيار مقاومند و در محيط هاي اسيدي نيز پايدارند. اين نوع سنگ ها بيشتر خاكستري رنگند .
۳ماسه سنگ اكسيد آهن : اين نوع سنگ كه به كمك اكسيدهاي آهن متراكم شده اند به رنگ هاي قهوه اي تا قرمز يافت مي شوند و اغلب با دوامند .
۴-سنگ دولوميتي : سنگ هاي دولوميتي كه با كربنات منيزيم و كلسيم به هم چسبيده اند. در محيط شهري چندان مقاوم نيستند . اين نوع سنگ ها نخودي رنگ اند .


تلفن تماس

09133001988

آدرس

سنگبری سعیدی خ 26 محمودآباد کارخانه مرکزی

تلفن پشتیبانی

03133804099

ایمیل

info@saeidico.com